Logo Ajuntament Artes
Logo Ingenieria Social

Ajuntament de Artes

Qüestionari Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament d’Artés


L’objectiu d’aquest qüestionari és conèixer les teves opinions respecte a les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes que actualment desenvolupa el Ajuntament d’Artés.

El qüestionari vol aprofundir sobre el nivell de consciència corporativa i la transversalitat de gènere, la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, la formació en gènere, l’ús del llenguatge no sexista i el grau de coneixement sobre els procediments per a la lluita contra l’assetjament sexual, entre d’altres.

Les teves aportacions són molt valuoses i només li hauràs de dedicar 10 minuts.

Gràcies per participar-hi!